Tốc độ xử lý tối đa

9 phút xử lý yêu cầu bảo hiểm9 phút xử lý yêu cầu bảo hiểm

03 bước nộp yêu cầu bảo hiểm trực tuyến03 bước nộp yêu cầu bảo hiểm trực tuyến

Nhận tiền trong tích tắcNhận tiền trong tích tắc

TPA claim

183.784

Hồ sơ giải quyết bồi thường

64 tỷ 525 triệu VNĐ

chi trả bồi thường bảo hiểm

192.371

người được bảo hiểm

Dịch vụ
xử lý yêu cầu
bảo hiểm

union

Hỗ trợ viện phí

Checkmark-icon9 phút tự động xử lý yêu cầu bồi thường

Checkmark-iconChi trả ngay với tính năng Instant Payment

Checkmark-iconKết nối trực tiếp hệ thống với Doanh nghiệp bảo hiểm

Checkmark-iconAI/OCR tự động phát hiện gian lận

union

Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe - chi trả sau

Checkmark-icon3 bước nộp yêu cầu bảo hiểm trực tuyến

Checkmark-iconDễ dàng quản lý hợp đồng bảo hiểm

Checkmark-iconChi trả tự động trong 24h

Công nghệ
được áp dụng

AI, OCR

Big data analytics

STP

Instant Payment

Trải nghiệm mượt mà với Instant Payment

Xóa bỏ thủ tục truyền thống vớiPapaya Care

Quản lý thẻ bảo hiểm tiện lợi, theo dõi tình trạng bảo lãnh viện phí và nộp yêu cầu bảo hiểm trực tuyến cùng nhiều tính năng thông minh khác

medical_information

Thẻ bảo hiểm điện tử

qr_code_scanner_white

Quét mã QR điền thông tin BLVP

outbox

Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến

perm_contact_calendar

Hồ sơ sức khỏe cá nhân

stethoscope

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe đa dạng

Đối tác của Papaya

FWDMB ageasMICVNIBao LongPTIBao Minh