Nền tảngcông nghệtối ưu

Xóa bỏ thủ tục truyền thống

Technology

Care Dashboard

Insurer View

Minh bạch trong từng đơn yêu cầu bảo hiểm

Dịch vụ TPA do Papaya giúp giảm tải lượng lớn công việc xét duyệt yêu cầu bồi thường với những ứng dụng hiện đại trong công nghệ. Việc quản lý trở nên dễ dàng hơn cho các công ty bảo hiểm với Insurer view, nền tảng theo dõi chi tiết từng yêu cầu bảo hiểm.

Báo cáo tổng quan tình trạng xử lý hồ sơ
Quản lý và theo dõi đơn tình trạng đơn YCBH
Xử lý trực tiếp các đơn có mức yêu cầu cao

HR View

Chủ động nắm bắt tình trạng sức khỏe nhân viên

HR view giúp nhân sự chủ động nắm bắt tình trạng sức khỏe nhân viên và theo dõi danh sách trạng thái hồ sơ bảo hiểm dễ dàng.

Quản lý hợp đồng, hồ sơ của các công ty thành viên.

Theo dõi tình trạng hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.

Broker View

Quản lý danh sách hợp đồng và hồ sơ dễ dàng

Broker View giúp các Broker chủ động trong việc quản lý các danh sách hợp đồng, hồ sơ bảo hiểm

Tổng quan tình trạng xử lí hồ sơ thể hiện bằng biểu đồ

Quản lý danh sách hồ sơ bảo hiểm

Xuất báo cáo hồ sơ

Hospital Portal

Tối ưu thời gian làm việc cho cơ sở y tế

Để việc thăm khám của các Khách hàng được nhanh chóng và tối ưu quy trình làm việc cho nhân viên phụ trách, Papaya đã xây dựng và phát triển hệ thống quản lý đơn yêu cầu bảo lãnh viện phí.

Mã QR tự động điền thông tin

Thông tin Khách hàng đảm bảo chính xác 100%

Quản lý tình trạng yêu cầu BLVP dễ dàng

Papaya Care

Quản lý thẻ bảo hiểm thông minh, dễ dàng

Tìm cơ sở bảo lãnh viện phí

Thẻ bảo hiểm điện tử

Yêu cầu bảo hiểm trực tuyến

Quét mã QR điền thông tin BLVP

Nhà thuốc trực tuyến

Trải nghiệm ứng dụng Papaya Care