>
Papaya Blog 2

Các phúc lợi mà nhân viên cần biết

Chế độ phúc lợi là một trong những quyền lợi của người đi làm được pháp luật bảo hộ. Đã có rất nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng chế độ bảo hiểm, phúc lợi tuyệt vời cho người lao động như một cách để thu hút nhân tài.

Chế độ phúc lợi là một trong những quyền lợi của người đi làm được pháp luật bảo hộ. Đã có rất nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng chế độ bảo hiểm, phúc lợi tuyệt vời cho người lao động như một cách để thu hút nhân tài. Vậy, ở Việt Nam hiện nay phúc lợi là gì, bạn đã rõ về những phúc lợi của mình chưa?

Phúc lợi là gì ?

Cụm từ “phúc lợi”, “phúc lợi xã hội”, “công trình phúc lợi” khá quen thuộc. Nói 1 cách ngắn gọn và đầy đủ, phúc lợi được hiểu là lợi ích mà mọi người có thể được hưởng mà không phải trả tiền hoặc chỉ phải trả một phần. Hoặc có thể hiểu phúc lợi là quyền lợi về vật chất mà doanh nghiệp bảo đảm cho nhân viên.

Nhân viên có các phúc lợi nào ?


1. Phúc lợi bắt buộc

Là các phúc lợi tối thiểu mà các tổ chức phải đưa ra theo yêu cầu của phúc lợi. Phúc lợi bắt buộc có thể là: các loại bảo đảm, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Ở Việt Nam, các phúc lợi bắt buộc bao gồm 5 chế độ bảo hiểm xã hội cho nhân viên: trợ cấp ốm đau, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và tử tuất. Theo Điều 149 - Bộ luật Lao động (sửa đổi 20020 và Nghị định 12/CP về việc ban hành điều lệ bảo hiểm xã hội (26/01/1995), quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành từ các nguồn:

- Người sử dụng lao động đóng 15% so với tổng quỹ tiền lương

- Người lao động đóng 5%

- Hỗ trợ của Nguồn nhân lực

- Tiền sinh lời của quỹ

- Các nguồn khác

2. Phúc lợi tự nguyện

Là các loại phúc lợi mà các tổ chức đưa ra, tùy thuộc vào khả năng kinh tế của họ và sự quan tâm của lãnh đạo ở đó. Bao gồm các loại sau:

a.Các phúc lợi bảo hiểm

- Bảo hiểm sức khoẻ: để trả cho việc ngăn chặn bệnh tật như các chương trình thể dục thể thao để tránh căng thẳng khi mà hiệu ứng stress ngày càng tăng trong môi trường làm việc hoặc chăm sóc ốm đau, bệnh tật.

- Bảo hiểm nhân thọ: trả tiền cho gia đình người lao động khi người lao động qua đời. Có thể người sử dụng lao động hỗ trợ đóng một phần bảo hiểm hoặc toàn bộ khoản tiền bảo hiểm.

- Bảo hiểm mất khả năng lao động: trong một số công ty còn cung cấp loại bảo hiểm này cho những người lao động bị mất khả năng lao động không liên quan đến công việc họ đảm nhận.

b.Các phúc lợi bảo đảm

- Bảo đảm thu nhập: những khoản tiền trả cho nhân viên bị mất việc làm do lý do từ phía tổ chức như thu hẹp sản xuất, giảm biên chế, giảm cầu sản xuất và dịch vụ…

- Bảo đảm hưu trí: Khoản tiền trả cho nhân viên khi họ làm cho công ty đến một mức tuổi nào đó phải nghỉ hưu với số năm làm tại công ty theo công ty quy định.

Làm thế nào để quản lý phúc lợi hiệu quả?

Doanh nghiệp cần quan tâm, xây dựng chính sách phúc lợi tốt nhằm tạo dựng sự khác biệt, nâng cao lợi thế cạnh tranh tuyển dụng. Vậy làm sao để có thể đơn giản hoá tối đa việc quản lý phúc lợi cho nhân viên?

Với Papaya doanh nghiệp hoàn toàn có thể trao cho nhân viên sự quan tâm chăm sóc phù hợp với phúc lợi linh hoạt tối đa. Một nền tảng kỹ thuật số xuyên suốt giúp nhân sự quên đi nỗi lo giấy tờ, đơn giản hoá việc quản lý, dành thời gian chăm sóc cho đời sống nhân viên. Qua nền tảng Papaya, nhân viên cũng có thể biết được các phúc lợi mà doanh nghiệp trang bị cho mình, đồng thời cũng giúp cho doanh nghiệp có cơ hội đuợc tìm hiểu, quan tâm các phúc lợi mà nhân viên mong muốn, từ đó cải thiện các chính sách của công ty phù hợp hơn.
Khám sức khỏe
Thái Trần
Product Designer
Sẵn sàng cải thiện
Phúc lợi nhân viên
Nhận báo giá miễn phí