Quay lạiQuay lại

Mức đóng bảo hiểm y tế mới nhất cho các nhóm tham gia

3/10/2022

Share

Nội dung chính

1. Quyền lợi bảo hiểm y tế
2. Mức đóng bảo hiểm y tế
2.1 Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ: học sinh, sinh viên
2.2 Nhóm người lao động và người sử dụng lao động.
2.3 Nhóm tự nguyện hộ gia đình

Bảo hiểm y tế (BHYT) hỗ trợ toàn phần hoặc một phần chi phí cho người tham gia trong trường hợp khám bệnh, chữa bệnh. Vậy mức đóng bảo hiểm y tế tùy theo từng đối tượng cụ thể sẽ là bao nhiêu?

1. Quyền lợi bảo hiểm y tế

BHYT luôn được nhà nước khuyến khích tham gia để mọi người dân đều có thể được hỗ trợ tốt nhất trong trường hợp không may xảy ra rủi ro về ốm đau, bệnh tật. Tuy đối tượng và hình thức tham gia khác nhau, nhưng nhìn chung người dân khi tham gia BHYT đều sẽ được hưởng những quyền lợi nhất định cho việc khám bệnh, chữa bệnh.

Khi tham gia bảo hiểm y tế, bạn sẽ được nhà nước hỗ trợ từ 50% đến 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể:

-100% chi phí khám chữa bệnh đối với đối tượng thuộc nhóm được nhà nước hỗ trợ mức đóng như: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, thương bệnh binh trên 81%, lực lượng Công an nhân dân, trẻ em dưới 06 tuổi và những người có công khác.

- 95% đối với những đối tượng đã về hưu, trợ cấp mất sức hoặc hộ nghèo, dân tộc thiểu số.

- 80% đối với những đối tượng còn lại.

Trường hợp người tham gia khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến nếu xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân hợp lệ sẽ được chi trả 40% đến 100% tùy thuộc vào đối tượng tham gia.

Khám chữa bệnh bằng BHYT sẽ được nhà nước hỗ trợ một phần chi phí

Khám chữa bệnh bằng BHYT sẽ được nhà nước hỗ trợ một phần chi phí

2. Mức đóng bảo hiểm y tế

2.1 Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ: học sinh, sinh viên

Theo số liệu của cơ quan BHXH, trong năm học 2021-2022 có khoảng 18,8 triệu em học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt tỷ lệ đến 96% tổng số học sinh, sinh viên. 

Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở. Trong đó, nhà nước hỗ trợ đóng 30%, học sinh, sinh viên đóng 70% còn lại.

Mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng/tháng. 4,5% x 1.490.000 x 12 tháng = 804.600 đồng/năm. Trừ khoản phí được nhà nước hỗ trợ 30% thì học sinh, sinh viên thực đóng 563.220 đồng/năm. Và học sinh, sinh viên thuộc nhóm đối tượng bắt buộc tham gia BHYT

Từ ngày 01/07/2023, theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP mức lương cơ sở được thay đổi thành 1.800.000 đồng/tháng

Học sinh, sinh viên thuộc nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ chi phí đóng BHYT

Học sinh, sinh viên thuộc nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ chi phí đóng BHYT

2.2 Nhóm người lao động và người sử dụng lao động.

Mức đóng bảo hiểm y tế ở nhóm này được tính dựa trên mức lương cơ bản hàng tháng của người lao động. Theo luật số 25/2008/QH12, mức đóng bảo hiểm y tế là 4,5% trên mức lương cơ bản. Trong đó doanh nghiệp là người sử dụng lao động đóng 3% và người lao động đóng 1.5%

Ví dụ:

Mức lương cơ bản của bạn là 5.000.000 đồng, mức đóng bảo hiểm y tế bắt buộc cho nhà nước sẽ là 4.5% bằng 225.000 đồng. Trong đó, công ty sẽ đóng 150.000 đồng và bạn đóng phần còn lại là 75.000 đồng.

Ngoài ra, đối với những lao động nữ khi đang trong thời gian hưởng chế độ thai sản hoặc nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi theo quy định của bảo hiểm xã hội thì cả người sử dụng lao động và người lao động đều không phải đóng bảo hiểm, tuy nhiên vẫn được tính thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục để có thể hưởng chế độ khám bệnh, chữa bệnh của bảo hiểm y tế.

2.3 Nhóm tự nguyện hộ gia đình

Theo Điểm e, khoản 1, điều 7 của nghị định 146/2018/NĐ-CP. Mức đóng bảo hiểm y tế của các thành viên trong nhóm đối tượng hộ gia đình là:

  • Người thứ nhất đóng 4.5% mức lương cơ sở
  • Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%,60%, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi thì đóng bằng 40% của người thứ nhất.

Như vậy, hộ gia đình có nhiều thành viên tham gia thì càng được hỗ trợ mức đóng nhiều hơn.

*Mức lương cơ sở tại năm 2022 là 1.490.000 đồng

  • Người thứ nhất (thuộc hộ gia đình) đóng 67.050 đồng/tháng.
  • Người thứ hai (thuộc hộ gia đình) đóng 46.935 đồng/tháng.
  • Người thứ ba (thuộc hộ gia đình) đóng 40.230 đồng/tháng.
  • Người thứ 4 (thuộc hộ gia đình) đóng 33.525 đồng/tháng.
  • Người thứ 5 trở đi: 26.820 đồng/tháng.

Ngoài các nhóm trên, còn có nhóm do ngân sách nhà nước đóng toàn bộ như: Quân nhân, công an nhân dân, những người có công hoặc trẻ em dưới 06 tuổi… 

Các nhóm đối tượng nêu trên tuy phải bỏ ra một mức phí đóng bảo hiểm y tế nhất định, nhưng có thể thấy rằng cơ quan nhà nước luôn tìm cách hỗ trợ một cách tốt nhất cho người tham gia.

Quay lạiQuay lại
Share
Bài viết có liên quan