Quay lạiQuay lại

Có thể lãnh bảo hiểm thất nghiệp tối đa bao nhiêu lần?

31/4/2023

Share

Nội dung chính

Các bạn cho mình hỏi là bảo hiểm thất nghiệp tối đa chỉ lấy được 12 tháng trong cả cuộc đời hay mình cứ làm 1 năm rồi nghỉ lấy 3 tháng thất nghiệp, rồi lại làm 1 năm lại nghỉ lấy 3 tháng thất nghiệp, cứ thế liên tục không giới hạn nhỉ?!
Đáp

Các bạn cho mình hỏi là bảo hiểm thất nghiệp tối đa chỉ lấy được 12 tháng trong cả cuộc đời hay mình cứ làm 1 năm rồi nghỉ lấy 3 tháng thất nghiệp, rồi lại làm 1 năm lại nghỉ lấy 3 tháng thất nghiệp, cứ thế liên tục không giới hạn nhỉ?!

Đáp

Chào bạn, dựa trên thông tin chia sẻ của bạn Papaya sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn ngay dưới đây:

Số tháng hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo điều 50 luật Việc làm 2013 quy định như sau:

“Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.”

Nội dung này có thể được hiểu là: Người lao động cứ đóng từ đủ 12 - 36 tháng bảo hiểm thất nghiệp sẽ nhận được 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ mỗi 12 tháng tham gia bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo người lao động sẽ được cộng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp, nhưng số tháng hưởng trợ cấp trong 1 lần nhận không vượt quá 12 tháng.

Ví dụ minh họa:

  • Trường hơp 1: Bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 18 tháng và có nhu cầu hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Sau khi làm hồ sơ và được cơ quan BHXH chấp thuận thì thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp của bạn là: 03 tháng.
  • Trường hợp 2: Bạn đóng BHTN được 50 tháng mới lãnh bảo hiểm thất nghiệp. Căn cứ trên thời gian bạn tham gia, số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính như sau: 

+ Đóng 36 tháng đầu được tính: 03 tháng.

+ Đóng tháng 36 đến tháng 48 (12 tháng) được tính thêm: 01 tháng.

+ Đóng từ tháng 48 đến tháng thứ 50 chỉ được 02 tháng (chưa đủ 12 tháng) nên thời gian này sẽ được bảo lưu và cộng dồn trong lần hưởng BHTN tiếp theo.

-> Vậy thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp của bạn trong trường hợp này sẽ là: 03 tháng + 01 tháng = 04 tháng.

Như vậy, theo quy định nêu trên, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm làm hồ sơ và số tháng hưởng tối đa cho một lần nhận trợ cấp thất nghiệp là 12 tháng. Đồng thời, Luật Việc làm không giới hạn số lần hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động.

→ Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về chủ đề liên quan đến lãnh bảo hiểm thất nghiệp tại các bài viết sau đây:

Quay lạiQuay lại
Share
Bài viết có liên quan