Logo
Menu

Tất cả

Cheron

Không lãnh bảo hiểm thất nghiệp có bị mất không?

8 Tháng Mười Một 2022

Nội dung chính

1. Không lãnh bảo hiểm thất nghiệp có bị mất không?
2. Khi nào không lãnh bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu?
3. Trường hợp nào không được bảo lưu đóng BHTN ?
4. Các bước bảo lãnh bảo hiểm thất nghiệp
Tạm kết

Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động phải làm thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu quá thời hạn trên, không lãnh bảo hiểm thất nghiệp có bị mất không? 

1. Không lãnh bảo hiểm thất nghiệp có bị mất không?

Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền thuộc quỹ Bảo hiểm thất nghiệp dùng để chi trả cho người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng sử dụng lao động.

Theo đó, trong vòng 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, NLĐ phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm. 

Trong trường hợp quá thời hạn nêu trên, dựa vào khoản 6 điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP có quy định rõ:

“Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận sẽ được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng theo quy định.”

Trợ cấp thất nghiệp không bị mất đi mà sẽ được bảo lưu để cộng dồn.

Trợ cấp thất nghiệp không bị mất đi mà sẽ được bảo lưu để cộng dồn.

Như vậy, có thể hiểu là không lãnh bảo hiểm thất nghiệp không bị mất đi. Thay vào đó, thời gian đóng bảo hiểm chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được bảo lưu để được cộng dồn cho lần hưởng tiếp theo.

2. Khi nào không lãnh bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu?

Ngoài ra, theo điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP và Nghị định số 61/2021/NĐ-CP trình bày rõ một số trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp theo quy định như sau:

  • Không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: Bảo lưu thời gian đóng BHTN khi người lao động không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sau 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả. 
  • Không đến nhận tiền trợ cấp và không thông báo bằng văn bản cho tổ chức BHXH nơi đăng ký hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp: Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp, nếu không đến nhận tiền trợ cấp và không thông báo bằng văn bản cho tổ chức BHXH nơi đăng ký hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được xác định là không có nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng BHTN tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà NLĐ không đến nhận sẽ được bảo lưu cho lần hưởng tiếp theo.
  • Có tháng lẻ chưa đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp.
  • Các trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp như có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập từ đủ 12 tháng trở lên; bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, trại cai nghiện bắt buộc; mất tích; phạt tù thì sẽ bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp chưa hưởng còn lại  nếu thông báo chấm dứt trong vòng 03 ngày làm việc cho cơ quan BHXH sau khi nhận các quyết định nêu trên.

Theo đó, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu có thể xác định như sau:

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu = Tổng thời gian tham gia - Thời gian đóng đã hưởng trợ cấp

Ví dụ 1: Bà Nguyễn Thị H có thời gian đóng BHXH là 33 tháng, được hưởng trợ cấp thất nghiệp 03 tháng. Ngày trả kết quả phiếu hẹn của bà H là 15/3/2022, tuy nhiên, đến hết ngày 17/3/2022 (sau 2 ngày làm việc) bà H không đến nhận quyết định và hưởng trợ cấp theo quy định. Lúc này, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bà H sẽ được bảo lưu 33 tháng.

Ví dụ 2: Ông Trần A có thời gian đóng BHTN là 15 tháng, được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp từ 13/03/2022 - 12/06/2022. Tuy nhiên, đến ngày 10/4/2022 ông A có việc làm mới. Vậy ông A sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng đầu tiên (tính từ ngày 13/03/2022 - 12/04/2022) tương đương 12 tháng đóng BHTN. Nên thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu là: 15 tháng - 12 tháng = 3 tháng.

3. Trường hợp nào không được bảo lưu đóng BHTN ?

Trường hợp nào không được bảo lưu thời gian đóng BHTN?

Trường hợp nào không được bảo lưu thời gian đóng BHTN?

Ngoài các trường hợp như trên, người lao động không nhận bảo hiểm thất nghiệp sẽ không được bảo lưu thời gian tham gia BHTN tương ứng với số tiền trợ cấp không lãnh khi bạn thuộc các trường hợp dưới đây:

  • Từ chối việc làm 02 lần do trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu mà không có lý do chính đáng.
  • Không thông báo tìm việc làm hàng tháng trong 3 tháng liên tục sẽ không được bảo lưu thời gian tham gia đóng cho những tháng chưa nhận.
  • Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày có việc làm hoặc đi học tập có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên hoặc tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, NLĐ phải thông báo tình trạng chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và kèm theo bản sao các giấy tờ có liên quan. Nếu quá thời hạn nêu trên không thực hiện thông báo sẽ không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, tương ứng với thời gian mà chưa nhận trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

4. Các bước bảo lãnh bảo hiểm thất nghiệp

Hưởng trợ cấp thất nghiệp là quyền lợi chính đáng của người lao động khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Nếu muốn lãnh trọn vẹn số tiền trợ cấp, bạn có thể tuân thủ các bước đơn giản như sau:

Bước 1: Trong 3 tháng kể từ ngày kết thúc hợp đồng lao động, người lao động gửi 1 bộ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đến trung tâm dịch vụ việc làm. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

  • Đơn đề nghị theo quy định do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động/hoặc đồng làm việc như quyết định thôi việc…
  • Sổ bảo hiểm xã hội.

Bước 2: Sau khi hoàn tất nộp hồ sơ, cán bộ trung tâm dịch vụ việc làm sẽ đưa bạn phiếu hẹn ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bước 3: Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động đến trung tâm dịch vụ việc làm để nhận trợ cấp tháng đầu tiên.

Bước 4: Hàng tháng, người lao động đến trung tâm khai báo tìm kiếm việc làm nếu chưa tìm được việc. Thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm trong vòng 03 ngày làm việc sau khi có việc làm mới để bảo lưu thời gian còn lại chưa nhận trợ cấp thất nghiệp.

Tạm kết

Trên đây là lời giải đáp cho câu hỏi không lãnh bảo hiểm thất nghiệp có bị mất không. Trong đó, người lao động không nên quá lo lắng trong trường hợp nghỉ việc ở công ty cũ quá 3 tháng mà không làm hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp. Vì quyền lợi của bạn sẽ không bị mất đi mà sẽ được cộng dồn nếu đóng tiếp tục. 

Nhận tư vấn miễn phí ngay

Nhận tư vấn miễn phí ngay

Logo

© 2023. Bản quyền của Công ty TNHH Xoài Việt Nam (Papaya Insurtech).

Hợp tác cùng Papaya

Tìm hiểu thêm