Quay lạiQuay lại

Thời gian đóng BHTN không liên tục có được lãnh bảo hiểm thất nghiệp không?

13/4/2023

Share

Nội dung chính

Câu hỏi: Mọi người cho em hỏi là em làm công ty cũ được 8 năm nhưng chưa lấy trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, em có nghỉ làm khoảng 6 tháng rồi mới đi làm lại và em tiếp tục đóng thêm được 8 tháng nữa. Vậy cho em hỏi, khi lãnh bảo hiểm thất nghiệp có cần phải đóng liên tục 12 tháng không ạ? Em cảm ơn rất nhiều!
Đáp

Câu hỏi: Mọi người cho em hỏi là em làm công ty cũ được 8 năm nhưng chưa lấy trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, em có nghỉ làm khoảng 6 tháng rồi mới đi làm lại và em tiếp tục đóng thêm được 8 tháng nữa. Vậy cho em hỏi, khi lãnh bảo hiểm thất nghiệp có cần phải đóng liên tục 12 tháng không ạ? Em cảm ơn rất nhiều!

Đáp

Chào bạn! Với thắc mắc của bạn Papaya sẽ giải đáp dưới đây nhé.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm 2013 về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

“Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp”

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, thời gian đóng BHTN được xét hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động là tổng thời gian mà bạn đã tham gia, gồm cả giai đoạn đóng liên tục hoặc không liên tục.

Trong trường hợp của bạn, bạn vẫn được lãnh BHTN nếu đạt đủ điều kiện theo quy định nhận bảo hiểm thất nghiệp tại đây. Trong đó, thời gian làm căn cứ xác định mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp của bạn là: 8 năm + 8 tháng = 8 năm 8 tháng.

Ngoài ra, nếu muốn tiếp tục tìm hiểu thêm về chủ đề này, mời bạn cùng Papaya đọc các bài viết sau:

Quay lạiQuay lại
Share
Bài viết có liên quan