Quay lạiQuay lại

Có thể lãnh bảo hiểm thất nghiệp bao lâu sau khi nghỉ việc?

13/4/2023

Share

Nội dung chính

Câu hỏi: Cho mình hỏi bảo hiểm thất nghiệp nộp bao lâu là hết hạn và không nộp được nữa? Mình cảm ơn nhiều!
Đáp

Câu hỏi: Cho mình hỏi bảo hiểm thất nghiệp nộp bao lâu là hết hạn và không nộp được nữa? Mình cảm ơn nhiều!

Đáp

Chào bạn! Papaya sẽ trả lời thắc mắc của bạn ngay dưới đây nhé:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP có nêu rõ:

“Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp”

Như vậy, trường hợp người lao động đã đủ điều kiện để lãnh bảo hiểm thất nghiệp và có mong muốn làm hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp, bạn cần lưu ý gửi hồ sơ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội trong vòng 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để hưởng quyền lợi trợ cấp thất nghiệp.

Trong quá trình tìm hiểu về bảo hiểm thất nghiệp nếu còn vướng mắc mời bạn tiếp tục đọc thêm tại các bài viết sau cùng Papaya nhé:

Quay lạiQuay lại
Share
Bài viết có liên quan