Quay lạiQuay lại

Công ty bảo hiểm đầu tư vào đâu để thu được lợi nhuận?

9/11/2022

Share

Nội dung chính

Các công ty bảo hiểm hoạt động như thế nào?
Pháp luật cho phép công ty bảo hiểm đầu tư vào đâu để thu lợi nhuận?
Cách phân phối lợi nhuận của các công ty bảo hiểm
Công ty bảo hiểm đầu tư kinh doanh lỗ - lãi ảnh hưởng như thế nào đến khách hàng
Đối với loại hình bảo hiểm đầu tư liên kết chung
Đối với loại hình bảo hiểm đầu tư liên kết đơn vị
Đối với bảo hiểm nhân thọ có chia lãi

Bên cạnh việc cung cấp các loại hình bảo hiểm nhằm bảo vệ người tham gia khỏi những rủi ro, công ty bảo hiểm còn thực hiện hoạt động đầu tư để thu về nguồn lợi nhuận. Hai quá trình này có quan hệ mật thiết và bổ trợ lẫn nhau nhằm duy trì và phát triển công ty bảo hiểm. Để biết được công ty bảo hiểm đầu tư vào đâu, nguồn lợi nhuận thu về được sử dụng như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Công ty bảo hiểm được phép đầu tư vào đâu?

Công ty bảo hiểm được phép đầu tư vào đâu?

Các công ty bảo hiểm hoạt động như thế nào?

Công ty bảo hiểm là một định chế tài chính được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Các công ty này được đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Bộ tài chính. 

Công ty bảo hiểm có chức năng cung cấp các loại hình bảo hiểm khác nhau nhằm bảo vệ cá nhân, tổ chức khỏi những rủi ro hoặc tổn thất thông qua việc thu một khoản chi phí nhất định. Mức chi phí này được xác định dựa trên xác suất xuất hiện các biến cố và mức thiệt hại do biến cố đó gây ra. 

Nguồn phí thu từ người tham gia sẽ được dùng để chi trả tiền bảo hiểm khi có phát sinh và đầu tư để thu lợi nhuận. Có thể nói, hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm là yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự tồn tại và phát triển của loại hình doanh nghiệp này. Tuy nhiên, nội dung và quá trình đầu tư của các công ty bảo hiểm phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. 

Xem thêm: 04 điều cần biết về sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư

Pháp luật cho phép công ty bảo hiểm đầu tư vào đâu để thu lợi nhuận?

Công ty bảo hiểm đầu tư vào đâu là câu hỏi chung được nhiều người đặt ra. Theo Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10, việc đầu tư của công ty bảo hiểm được thực hiện theo các quy định sau:

- Quá trình đầu tư phải đảm bảo tính an toàn, hiệu quả, luôn đáp ứng các yêu cầu chi trả theo cam kết được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

- Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm chỉ được sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi để đầu tư vào các lĩnh vực sau tại Việt Nam:

  • Trái phiếu Chính phủ
  • Cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp
  • Kinh doanh bất động sản
  • Góp vốn vào các doanh nghiệp khác
  • Cho vay nhưng phải tuân theo Luật các tổ chức tín dụng
  • Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng để lấy lãi

- Các công ty bảo hiểm không dùng tất cả vốn nhàn rỗi để đầu tư mà chỉ được dùng một tỷ lệ vốn nhất định theo quy định của Chính phủ. Điều này nhằm mục đích đảm bảo và duy trì khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm.

Có thể thấy, hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm được diễn ra dưới sự kiểm soát chặt chẽ của pháp luật. Điều này không chỉ  giúp đảm bảo tính an toàn dài hạn cho người tham gia mua bảo hiểm mà còn góp phần duy trì ổn định kinh tế - xã hội.

Các lĩnh vực công ty bảo hiểm được phép đầu tư

Các lĩnh vực công ty bảo hiểm được phép đầu tư

Cách phân phối lợi nhuận của các công ty bảo hiểm

Ngoài thắc mắc công ty bảo hiểm đầu tư vào đâu để thu lợi nhuận, nhiều người cũng băn khoăn không biết nguồn lợi nhuận sau khi thu về sẽ được sử dụng như thế nào. 

Việc phân phối lợi nhuận của công ty bảo hiểm được pháp luật quy định rõ trong Luật kinh doanh bảo hiểm, cụ thể như sau:

- Công ty bảo hiểm phải trích 5% lợi nhuận sau thuế vào quỹ dự trữ bắt buộc nhằm bổ sung số vốn điều lệ và đảm bảo khả năng thanh toán. 

- Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, phải trích lập 1% lợi nhuận trước thuế vào quỹ dự phòng. Hoạt động trích lập này được thực hiện hàng năm cho đến khi quỹ dự phòng có giá trị bằng 5% tổng phí bảo hiểm thu được trong năm tài chính.

Sau khi đảm bảo việc phân bổ lợi nhuận vào các hoạt động kể trên, công ty bảo hiểm có thể sử dụng phần còn lại để chỉ trả tiền bảo hiểm hoặc tái đầu tư để thu về lợi nhuận lớn hơn.

Công ty bảo hiểm phân phối lợi nhuận như thế nào?

Công ty bảo hiểm phân phối lợi nhuận như thế nào?

Công ty bảo hiểm đầu tư kinh doanh lỗ - lãi ảnh hưởng như thế nào đến khách hàng

Nhiều người tham gia bảo hiểm thường lo lắng không biết tình hình đầu tư kinh doanh của công ty bảo hiểm có ảnh hưởng đến quyền lợi của mình hay không. Vấn đề này thực chất phụ thuộc vào loại hình bảo hiểm mà bạn lựa chọn tham gia.

Thông thường, đối với các quyền lợi được quy định cụ thể trong hợp đồng như: quyền lợi bảo hiểm thương tật, quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, quyền lợi bảo hiểm tử vong,... thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi hình hình kinh doanh của công ty. Trong trường hợp đầu tư kinh doanh bị lỗ, các công ty vẫn có quỹ dự trữ, quỹ dự phòng để chi trả cho các cam kết này.

Riêng với các loại hình bảo hiểm nhân thọ kết hợp đầu tư, tình hình kinh doanh của công ty sẽ ảnh hưởng với các mức độ khác nhau:

Đối với loại hình bảo hiểm đầu tư liên kết chung

Tình hình kinh doanh của công ty có thể làm thay đổi mức lãi suất mà người tham gia nhận được. Tuy nhiên khoản lợi nhuận này không bao giờ được giảm thấp hơn mức lợi nhuận tối thiểu được cam kết trong hợp đồng.

Đối với loại hình bảo hiểm đầu tư liên kết đơn vị

Người tham gia toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm cho việc đầu tư của mình, do đó mức lãi suất nhận được hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty.

Đối với bảo hiểm nhân thọ có chia lãi

Số bảo tức định kỳ và lãi được chia cuối hợp đồng sẽ phụ thuộc vào tình hình đầu tư kinh doanh của công ty bảo hiểm.

Hy vọng rằng, thông qua những thông tin hữu ích được chia sẻ trong bài viết, các bạn đã hiểu hơn về cách thức hoạt động của các công ty bảo hiểm cũng như việc công ty bảo hiểm đầu tư vào đâu để thu lợi nhuận. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm được kiểm soát chặt chẽ bởi quy định của pháp luật do đó bạn nên yên tâm về tính an toàn dài hạn của loại hình sản phẩm này.

Quay lạiQuay lại
Share
Bài viết có liên quan