Nhận quyền lợi bảo hiểm chưa từng dễ dàng đến thế

Quyền lợi bảo hiểm truyền thống quá khó khăn cho khách hàng

Giấy tờ phức tạp

Các biễu mẫu yêu cầu quyền lợi bảo hiểm nhiều ngôn từ chuyên môn của bảo hiểm, khó lựa chọn đúng loại yêu cầu, và không dễ để điền thông tin cần thiết đúng và đủ

Quy trình rườm rà

Hướng dẫn không rõ ràng, quy trình phức tạp dẫn đến việc thu thập giấy tờ nhiều lần, trao đổi thông tin qua lại và kéo dài thời gian giải quyết quyền lợi

Chờ đợi mỏi mòn

Thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm lên đến 30 ngày, và tốn nhiều công sức của bạn

Papaya giải quyết ra sao?

Số hóa

Không còn nhọc nhằn với nhiều giấy tờ, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng trên máy tính hoặc điện thoại

Đơn giản

Các quy trình đều được số hóa giúp đẩy nhanh việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm cũng như đơn giản hóa thủ tục cho khách hàng

Nhanh chóng

Nhận kết quả quyền lợi bảo hiểm chỉ trong vài tiếng đống hồ, và luôn theo dõi được trạng thái mọi lúc, mọi nơi

Những tính năng nào giúp bạn giải quyết nó

Tiếp nhận yêu cầu online

Nhận kết quả quyền lợi bảo hiểm chỉ trong vài tiếng đống hồ, và luôn theo dõi được trạng thái mọi lúc, mọi nơi

Duyệt cấp tốc

Với những hồ sơ đơn giản, kết quả giải quyết quyền lợi bảo hiểm có ngay chỉ trong vài phút

Chi trả thuận tiện

Kênh chi trả quyền lợi bảo hiểm đa dạng giúp bạn nhận tiền nhanh chóng

Danh sách bệnh viện đang liên kết

Xem tất cả bệnh viện
Không chỉ doanh nghiệp lớn mới cần đến bảo hiểm sức khỏe  nhóm.
Đã đến lúc trao cho nhân viên sự quan tâm mà họ xứng đáng được tận hưởng!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.