Quay lạiQuay lại

Mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2023

27/1/2023

Share

Nội dung chính

1. Bảo hiểm y tế tự nguyện là gì?
2. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện
3. Bảo hiểm y tế tự nguyện bao nhiêu tiền?
Tạm kết

Trong những năm gần đây, chính sách bảo hiểm y tế đã phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần tích cực trong việc hỗ trợ toàn bộ người dân đều có điều kiện được chăm sóc sức khỏe những lúc ốm đau, bệnh tật mà không bị phân biệt tầng lớp, giàu nghèo... Ngoài bảo hiểm y tế bắt buộc cho một số đối tượng theo quy định, những người dân còn lại đều có thể tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện để hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế. Do vậy, nếu quan tâm đến loại bảo hiểm y tế tự nguyện này, mời bạn cùng Papaya theo dõi tiếp trong bài viết dưới đây nhé!

Bảo hiểm y tế tự nguyện là một loại hình bảo hiểm do Nhà nước quản lý.

Bảo hiểm y tế tự nguyện là một loại hình bảo hiểm do Nhà nước quản lý.

1. Bảo hiểm y tế tự nguyện là gì?

Theo khoản 1 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung 2014 có nêu rõ:

“Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện”.

 Do vậy, bảo hiểm y tế tự nguyện là loại bảo hiểm do Nhà nước tổ chức thực hiện nhằm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, đặc biệt là lĩnh vực sức khỏe.

Ngoài ra, theo điều 3 Luật BHYT 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 về nguyên tắc của bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế tự nguyện cũng đảm bảo 05 nguyên tắc dưới đây gồm:

 • Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế.
 • Chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm y tế và người tham gia bảo hiểm y tế cùng chi trả.
 • Quỹ bảo hiểm y tế được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm cân đối thu, chi và được Nhà nước bảo hộ.
 • Mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương tối thiểu của khu vực hành chính (sau đây gọi chung là mức lương tối thiểu).
 • Mức hưởng bảo hiểm y tế theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

2. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện

Bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hình thức hộ gia đình.

Bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hình thức hộ gia đình.

Những ai không thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm y tế bắt buộc đều có thể tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hình thức hộ gia đình căn cứ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình tại thời điểm đăng ký tham gia BHYT tự nguyện phải cùng tham gia (Bao gồm cả người nhập khẩu nhờ theo Luật hộ tịch, hộ khẩu). Nhưng không bao gồm một số thành viên sau:

 • Người có tên trong sổ hộ khẩu nhưng có giấy tạm vắng do UBND cấp xã/phường cấp.
 • Người đã chết (phải giảm khẩu).
 • Người đã tách khẩu

Tóm lại, ngoài những người đã được cấp thẻ theo những diện khác nhau để chăm sóc sức khỏe thì thành viên còn lại có tên trong sổ hộ khẩu/sổ tạm trú chưa có thẻ BHYT là đối tượng phải tham gia BHYT theo hộ gia đình.

3. Bảo hiểm y tế tự nguyện bao nhiêu tiền?

Tại Điểm e, khoản 1, điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức đóng BHYT hộ gia đình như sau: 

“Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; Người thứ 2, 3, 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.”

Như vậy, khi tham gia theo hình thức hộ gia đình mức đóng của các thành viên lần lượt được giảm hơn so với người trước đó. Do vậy, tổng chi phí tham gia BHYT tự nguyện cho cả gia đình càng đông người thì cũng không còn quá đáng sợ.

Chi phí phải bỏ ra khi mua bảo hiểm y tế tự nguyện là bao nhiêu?

Chi phí phải bỏ ra khi mua bảo hiểm y tế tự nguyện là bao nhiêu?

Hiện nay, mức lương cơ sở ở mức 1.490.000 đồng, số tiền bạn cần phải bỏ ra để mua bảo hiểm y tế cho gia đình mình là:

 • Người thứ nhất đóng 804.600 đồng/năm (tương đương 67.050 đồng/tháng)
 • Người thứ hai đóng bằng 70% của người thứ nhất: 563.220 đồng
 • Người thứ ba đóng bằng 60% của người thứ nhất: 482.760 đồng
 • Người thứ tư đóng bằng 50% của người thứ nhất: 402.300 đồng
 • Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% của người thứ nhất: 321.840 đồng

Kể từ ngày 1/7/2023 trở về sau mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.800.000 đồng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến mức đóng của người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình, bạn sẽ phải đóng từ 67.050 đồng/tháng lên mức 81.000 đồng/tháng.

Cụ thể, kể từ sau ngày 1/7/2023 mức đóng BHYT tự nguyện theo năm được tính là:

 • Người thứ nhất đóng 972.000 đồng/năm (tương đương 81.000 đồng/tháng)
 • Người thứ hai đóng bằng 70% của người thứ nhất: 680.400 đồng
 • Người thứ ba đóng bằng 60% của người thứ nhất: 583.200 đồng
 • Người thứ tư đóng bằng 50% của người thứ nhất: 486.000 đồng
 • Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% của người thứ nhất: 388.800 đồng

Tạm kết

Bảo hiểm y tế tự nguyện là một loại hình an sinh xã hội do Chính phủ đứng ra quản lý không vì mục đích lợi nhuận. Do vậy, mọi người dân nếu không nằm trong đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc theo quy định thì bạn cũng nên tham gia BHYT hộ gia đình. Tuy có sự tăng lên về giá tiền theo mức lương cơ sở khi mua bảo hiểm y tế, nhưng nhìn chung so với chi phí phải bỏ ra khi bạn đi khám chữa bệnh sẽ cao hơn rất nhiều so với mức này nên đây sẽ là một khoản rất đàn để đầu tư để bảo vệ cho cả gia đình lúc ốm đau đấy.

Quay lạiQuay lại
Share
Bài viết có liên quan