Quay lạiQuay lại

Chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng bị bệnh tim thì có được hưởng lương hưu BHXH không?

16/4/2023

Share

Nội dung chính

Tôi là nữ sinh tháng 9/1969 và đã đóng BHXH được 25 năm rồi. Tôi nghỉ việc từ lúc dịch vào tháng 6/2021 cho đến nay, giờ cũng do bệnh phải mổ tim vào cuối năm 2022. Lúc này tôi muốn lãnh lương hưu trước tuổi thì phải làm sao? Chờ đến tuổi hưu hay đi giám định sức khỏe để có thể nghỉ hưu trước tuổi?
Đáp
1. Quy định độ tuổi nghỉ hưu 2023
2. Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2023

Tôi là nữ sinh tháng 9/1969 và đã đóng BHXH được 25 năm rồi. Tôi nghỉ việc từ lúc dịch vào tháng 6/2021 cho đến nay, giờ cũng do bệnh phải mổ tim vào cuối năm 2022. Lúc này tôi muốn lãnh lương hưu trước tuổi thì phải làm sao? Chờ đến tuổi hưu hay đi giám định sức khỏe để có thể nghỉ hưu trước tuổi?

Đáp

Chào anh/chị! Với vấn đề mà anh/chị đang gặp phải, Papaya sẽ giải đáp dưới đây:

1. Quy định độ tuổi nghỉ hưu 2023

Tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường vào năm 2023: đối với nam là từ đủ 60 tuổi 9 tháng, với nữ là từ đủ 56 tuổi.

2. Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2023

Người lao động có thể nghỉ hưu thấp hơn không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường nếu có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

  • Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;
  • Có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 1/1/2021);
  • Có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 1/1/2021) từ đủ 15 năm trở lên;
  • Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Trường hợp anh/chị sinh tháng 9/1969 và thời gian đóng BHXH đến nay 25 năm, để được nghỉ hưu trước tuổi anh/chị phải đạt một trong các điều kiện trên tại mục 2, hoặc phải chờ đến tuổi nghỉ hưu để bắt đầu nhận lương hưu BHXH từ tháng 10/2026 (57 tuổi).

✍ Hy vọng những thông tin Papaya chia sẻ hữu ích đối với bạn đọc, ngoài ra nếu muốn biết thêm về lương hưu BHXH thì bạn có thể đọc thêm tại các bài viết sau đây:

Quay lạiQuay lại
Share
Bài viết có liên quan