Quay lạiQuay lại

Chế độ hưu trí cho người chưa đủ tuổi quy định như thế nào?

28/11/2022

Share

Nội dung chính

Chào mọi người, tôi là nữ năm nay được 50 tuổi làm công nhân may. Tính cho đến nay tôi đã đóng BHXH được 26 năm rồi. Hiện giờ, tôi có thể về hưu trước tuổi được không? Điều kiện về hưu trước tuổi quy định như thế nào? Tôi cảm ơn.
Đáp

Chào mọi người, tôi là nữ năm nay được 50 tuổi làm công nhân may. Tính cho đến nay tôi đã đóng BHXH được 26 năm rồi. Hiện giờ, tôi có thể về hưu trước tuổi được không? Điều kiện về hưu trước tuổi quy định như thế nào? Tôi cảm ơn.

Đáp

Xin chào, để giải đáp thắc mắc của anh/chị, mời anh/chị cùng Papaya tìm hiểu ngay sau đây:

Theo quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, anh/chị có thể nghỉ hưu trước tuổi ít hơn không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu khi đã đóng đủ 20 năm BHXH và thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

  • Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;
  • Có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 1/1/2021);
  • Có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 1/1/2021) từ đủ 15 năm trở lên;
  • Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Xem xét trường hợp của bản thân nếu thuộc một trong các trường hợp trên thì anh/chị có thể làm thủ tục để nhận trợ cấp lương hưu trước tuổi.

Tuy nhiên, nếu anh/chị không thuộc một trong các trường hợp trên mà đã đóng đủ số năm của BHXH nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì hoàn toàn có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH và đợi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định để nhận lương hưu.

✍ Bên cạnh đó, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm một số bài viết chủ đề liên quan tại đây:

Quay lạiQuay lại
Share
Bài viết có liên quan